ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 15 วัน 5 ชม 57 นาที

- CCAP201601-00658 (MIBSOLUTIO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/01/2016+09:16 น. ผ่านมาแล้ว 15 วัน 5 ชม 57 นาที
- CCAP201601-01446 (WHIZZWORKT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 29/01/2016+13:39 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 6 ชม 29 นาที
- CCAP201602-00035 (AUTOIDSUPP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/02/2016+13:16 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 6 ชม 53 นาที
- CCAP201602-00068 (WHIZZWORKT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 01/02/2016+17:20 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 49 นาที
- CCAP201601-01050 (TCPINTERNW) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 22/01/2016+15:03 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 6 ชม 43 นาที
- CCAP201602-00207 (DIGICOMCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+09:17 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 10 ชม 52 นาที
- CCAP201602-00221 (VPPSYSTEME) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+11:11 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 8 ชม 58 นาที
- CCAP201602-00255 (JAKKAVANCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณัฏฐ์ อัครวรินพงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+15:17 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 4 ชม 52 นาที
- CCAP201602-00280 (OPENTECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+18:55 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 14 นาที
- CCAP201602-00281 (TCCTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+19:02 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 7 นาที
- CCAP201602-00284 (MYNETWANDS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+09:07 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 1 นาที
- CCAP201602-00282 (WILLINGSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+19:06 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 48 นาที
- CCAP201602-00291 (MODERNSAVE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+10:13 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 56 นาที
- CCAP201602-00316 (NEWTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+13:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 15 นาที
- CCAP201602-00317 (ONESYSTECH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+14:08 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 1 นาที
- CCAP201602-00321 (DIGITALASS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วิมล พากเพียรไพโรจน์ ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+14:28 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 5 ชม 41 นาที
- CCAP201602-00352 (SERVERTODA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+17:25 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 44 นาที
- CCAP201602-00354 (SABUYCOMNE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ มลล์วธู แทบทาม ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+17:38 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 31 นาที

คุณ รวงทอง บุญยัง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 2 ชม 9 นาที

- CCAP201601-01375 (GRANDATSCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2016+13:47 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 2 ชม 9 นาที
- CCAP201602-00347 (TANASANTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+16:59 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 3 ชม 9 นาที
- CCAP201602-00357 (GRANDATSCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 05/02/2016+18:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 8 นาที
- CCAP201602-00359 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 06/02/2016+00:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 50 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 3 ชม 5 นาที

- CCAP201602-00283 (MULTISYSCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+22:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 3 ชม 5 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 1 ชม 29 นาที

- CCAP201602-00034 (WINWINCS&S) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/02/2016+13:15 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 29 นาที
- CCAP201602-00085 (INNOGINEER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 02/02/2016+10:23 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 23 นาที
- CCAP201602-00204 (SAWADENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2016+09:04 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 14 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.