ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 16 ชม 28 นาที

- CCAP201404-00121 (SUWIMONGRO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ขวัญฤทัย รักษาภักดี ทำเรื่องเมื่อ : 10/04/2014+17:00 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 16 ชม 28 นาที
- CCAP201404-00139 (SANSUKHONX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+09:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 11 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 2 ชม 58 นาที

- CCAP201404-00076 (UNIWSINFTC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัยยุทธ เกตวาธิมาตร ทำเรื่องเมื่อ : 08/04/2014+16:22 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 58 นาที

คุณ พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 2 ชม 13 นาที

- CCAP201404-00075 (COMUNIONCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 08/04/2014+16:00 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 13 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 2 ชม 32 นาที

- CCAP201404-00138 (SIAMEBUSIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธนาชัย ทองรอง ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+08:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 32 นาที
- CCAP201404-00140 (BURIRAMCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+09:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 57 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 1 ชม 7 นาที

- CCAP201404-00141 (TROSSHOPCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สราวุธ ไชยเทศน์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+10:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 7 นาที
- CCAP201404-00142 (DDTINTERNA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+10:31 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 40 นาที
- CCAP201404-00144 (THANAPHOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สราวุธ ไชยเทศน์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+11:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 10 นาที

คุณ ฐิตารัตน์ พัฒน์กิตติเลิศ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 19 นาที

- CCAP201404-00143 (KKCOMXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ทรัพย์ศรีสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/04/2014+10:52 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 19 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.