ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 23 ชม 16 นาที

- CCAP201509-00096 (PADEEINNOV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 02/09/2015+08:49 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 23 ชม 16 นาที
- CCAP201509-00174 (PATTANEEEN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 03/09/2015+08:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 47 นาที
- CCAP201509-00245 (JAROENPHIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 03/09/2015+17:11 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 55 นาที
- CCAP201509-00260 (ATOMWORLDW) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+10:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 47 นาที
- CCAP201509-00295 (ADVICESURA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+15:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 59 นาที
- CCAP201509-00318 (3DNETWORTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+16:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 8 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 20 ชม 30 นาที

- CCAP201509-00080 (OPTECHENGI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 01/09/2015+16:18 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 20 ชม 31 นาที
- CCAP201509-00254 (SMARTCOMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+09:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 58 นาที
- CCAP201509-00276 (THAISYSTEM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+12:09 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 44 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 14 ชม 30 นาที

- CCAP201509-00162 (ASLAUTOMAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุนันทา แพงไพรี ทำเรื่องเมื่อ : 02/09/2015+16:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 30 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 13 ชม 42 นาที

- CCAP201509-00251 (IQPAIBOONG) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 03/09/2015+18:24 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 42 นาที
- CCAP201509-00280 (MUSCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+13:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 27 นาที
- CCAP201509-00323 (GIROCOMPUT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+17:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 51 นาที
- CCAP201509-00325 (IDDRIVERCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 05/09/2015+01:34 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 32 นาที

คุณ สุนันทา ขิมทอง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 20 ชม 42 นาที

- CCAP201508-01573 (UBOLCOMWOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภกฤต คีตภิรมย์ ทำเรื่องเมื่อ : 31/08/2015+11:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 42 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 14 ชม 29 นาที

- CCAP201509-00322 (IIJGLOBALS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2015+17:05 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 29 นาที

คุณ กุสุมา ไพรดี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 6 ชม 6 นาที

- CCAP201509-00326 (PAIBOONCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 05/09/2015+02:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 6 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.