ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 11 วัน 7 ชม 50 นาที

- CCAP201606-00826 (KIRZCOLTDX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 17/06/2016+17:56 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 7 ชม 50 นาที
- CCAP201606-01036 (NEXTECHASI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 23/06/2016+10:31 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 15 ชม 15 นาที
- CCAP201606-01169 (GADVANCETE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+17:08 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 8 ชม 37 นาที
- CCAP201606-01141 (NAMOSOLUTI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+14:45 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 22 นาที
- CCAP201606-01236 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/06/2016+15:55 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 50 นาที
- CCAP201606-01277 (TORQUEITCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+10:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 48 นาที
- CCAP201606-01291 (DNETTECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+12:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 39 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 11 ชม 29 นาที

- CCAP201606-00991 (KANABUKKCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/06/2016+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 11 ชม 29 นาที
- CCAP201606-00992 (TOPTELXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/06/2016+14:21 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 11 ชม 25 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 11 ชม 30 นาที

- CCAP201606-01136 (VPCOMMERCI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+14:16 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 11 ชม 30 นาที
- CCAP201606-01311 (SEVENTELCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จิดาภา เมฆประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+14:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 48 นาที
- CCAP201606-01312 (ITEXPRESSS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ญาณิน สุรรัตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+14:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 48 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 7 ชม 32 นาที

- CCAP201606-01083 (NINETECHCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+06:59 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 7 ชม 32 นาที
- CCAP201606-01114 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 4 นาที
- CCAP201606-01325 (JDAIMASTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณภา จวนสาง ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+16:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 51 นาที
- CCAP201606-01334 (TOOKDEETHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เลิศวิทย์ สังมณี ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+18:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 49 นาที

คุณ รวงทอง บุญยัง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 16 ชม 8 นาที

- CCAP201606-01162 (ITANIUMCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+16:08 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 8 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 14 ชม 28 นาที

- CCAP201606-01084 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2016+07:23 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 28 นาที
- CCAP201606-01293 (ADVICEHONB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรพรรดิ์ นาคทอง ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+13:20 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 12 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 3 นาที

- CCAP201606-00971 (BOONLTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/06/2016+10:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 3 นาที

คุณ จิณห์ชมน นาคสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 10 ชม 39 นาที

- CCAP201606-01283 (JMORGANCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัฒน์จารี เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 28/06/2016+11:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 39 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.